29.07.2022

زنان بستی‌ فروش سیار کابل؛ الگویی برای زنان افغانستان

یک گروه شش نفره از زنان در شهر کابل پایتخت افغانستان برای امرار معاش هر روز در نقاط مختلف این شهر بستنی می‌فروشند.برای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها