دختر بوکسور افغان علیرغم تهدیدها به حرفه‌اش ادامه می‌دهدبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها