03.05.2021

خبرنگاران آناتولی در تظاهرات روز جهانی کارگر در آلمان زخمی شدندبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها