26.08.2020

ترکیه حق خود را هم در دریاهای اژه و مدیترانه و هم در دریای سیاه خواهد گرفت

ترکیه حق خود را هم در دریاهای اژه و مدیترانه و هم در دریای سیاه خواهد گرفتبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها