10.10.2021

تجمع زنان افغان در اعتراض به محدودیت‌های آموزشی طالبان

زنان افغان با تجمع در کابل نسبت به محدودیت‌های آموزشی و شغلی ایجاد شده از سوی طالبان اعتراض کردند.برای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها