17.04.2018

بازگرداندن 778 مهاجر افغان از ارزروم ترکیه به کشورشان

گروه 778 نفری پناهجویان افغان پس از تهیه مدارک سفر در مرکز استرداد موقت مهاجران آش قلعه در شهر ارزروم ترکیه به افغانستان فرستاده شدند.برای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها