بازسازی و تجهیز یک مرکز آموزشی توسط ترکیه در بوداپستبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها