"ایاصوفیه... وزش باد از گنبدت حریت‌ است... از ازل تو از آنِ ما و ما از آنِ توئیم..."برای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها