الورفلی یکی از فرماندهان حفتر در لیبی ترور شدبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها