اعتراضات گسترده مردم ایران به افزایش قیمت بنزین



برای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها