ارسال تجهیزات لجستیکی توسط آمریکا به تروریست‌های ی.پ.گ/پ.ک.کبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها