اردوغان: رفتار يونان با پناهجويان غير انسانى استبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها