اردوغان: رفتار تبعیض‌آمیز یوفا در قبال تیم ملی ترکیه غیرقابل قبول استبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها