اردوغان: حضور ما در سوریه تنها جهت تامین امنیت مرزی مان و بازگشت امن سوری‌ها از ترکیه به خانه‌هایشان استبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها