08.10.2020

اردوغان: به 46 کشور آفریقایی کمک پزشکی ارسال کردیم

بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های دینی، زبانی، نژادی و رنگی به درخواست کمک پزشکی 154 کشور و 8 نهاد بین‌المللی پاسخ مثبت دادیمبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها