08.10.2020

اردوغان: به 46 کشور آفریقایی کمک پزشکی ارسال کردیمبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها