اردوغان: اگر قدس به عنوان چنار صلح کنده شود، همه جهان زیر آن خواهد ماندبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها