اردوغان: اسد با حمایت روسیه و ایران سر پا مانده استبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها