اختراع مهم دانش‌آموز افغان که در مدارس ترکیه تحصیل می‌کندبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها