ییلاق دمیرکاپی ترابزون؛ بهترین تجربه برای گردشگران در دل طبیعت

ییلاق دمیرکاپی ترابزون؛ بهترین تجربه برای گردشگران در دل طبیعت

گردشگران در فصل تابستان با حضور در ییلاق دمیرکاپی در ارتقاع 1900 متر از سطح دریای دره حالدیزن ترابزون ترکیه از طبیعت آن لذت می برند. ( Hakan Burak Altunöz - خبرگزاری آناتولی )

ییلاق دمیرکاپی ترابزون؛ بهترین تجربه برای گردشگران در دل طبیعت Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

گردشگران در فصل تابستان با حضور در ییلاق دمیرکاپی در ارتقاع 1900 متر از سطح دریای دره حالدیزن ترابزون ترکیه از طبیعت آن لذت می برند. ( Hakan Burak Altunöz - خبرگزاری آناتولی )

ییلاق دمیرکاپی ترابزون؛ بهترین تجربه برای گردشگران در دل طبیعت Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

گردشگران در فصل تابستان با حضور در ییلاق دمیرکاپی در ارتقاع 1900 متر از سطح دریای دره حالدیزن ترابزون ترکیه از طبیعت آن لذت می برند. ( Hakan Burak Altunöz - خبرگزاری آناتولی )

ییلاق دمیرکاپی ترابزون؛ بهترین تجربه برای گردشگران در دل طبیعت Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

گردشگران در فصل تابستان با حضور در ییلاق دمیرکاپی در ارتقاع 1900 متر از سطح دریای دره حالدیزن ترابزون ترکیه از طبیعت آن لذت می برند. ( Hakan Burak Altunöz - خبرگزاری آناتولی )

ییلاق دمیرکاپی ترابزون؛ بهترین تجربه برای گردشگران در دل طبیعت Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

گردشگران در فصل تابستان با حضور در ییلاق دمیرکاپی در ارتقاع 1900 متر از سطح دریای دره حالدیزن ترابزون ترکیه از طبیعت آن لذت می برند. ( Hakan Burak Altunöz - خبرگزاری آناتولی )

ییلاق دمیرکاپی ترابزون؛ بهترین تجربه برای گردشگران در دل طبیعت Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

گردشگران در فصل تابستان با حضور در ییلاق دمیرکاپی در ارتقاع 1900 متر از سطح دریای دره حالدیزن ترابزون ترکیه از طبیعت آن لذت می برند. ( Hakan Burak Altunöz - خبرگزاری آناتولی )

ییلاق دمیرکاپی ترابزون؛ بهترین تجربه برای گردشگران در دل طبیعت Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

گردشگران در فصل تابستان با حضور در ییلاق دمیرکاپی در ارتقاع 1900 متر از سطح دریای دره حالدیزن ترابزون ترکیه از طبیعت آن لذت می برند. ( Hakan Burak Altunöz - خبرگزاری آناتولی )

ییلاق دمیرکاپی ترابزون؛ بهترین تجربه برای گردشگران در دل طبیعت Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

گردشگران در فصل تابستان با حضور در ییلاق دمیرکاپی در ارتقاع 1900 متر از سطح دریای دره حالدیزن ترابزون ترکیه از طبیعت آن لذت می برند. ( Hakan Burak Altunöz - خبرگزاری آناتولی )

ییلاق دمیرکاپی ترابزون؛ بهترین تجربه برای گردشگران در دل طبیعت Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

گردشگران در فصل تابستان با حضور در ییلاق دمیرکاپی در ارتقاع 1900 متر از سطح دریای دره حالدیزن ترابزون ترکیه از طبیعت آن لذت می برند. ( Hakan Burak Altunöz - خبرگزاری آناتولی )

ییلاق دمیرکاپی ترابزون؛ بهترین تجربه برای گردشگران در دل طبیعت Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

گردشگران در فصل تابستان با حضور در ییلاق دمیرکاپی در ارتقاع 1900 متر از سطح دریای دره حالدیزن ترابزون ترکیه از طبیعت آن لذت می برند. ( Hakan Burak Altunöz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها