یک فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل به شهادت رسید

یک فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل به شهادت رسید

به گزارش کانال تلویزیونی«کان» اسرائیل، نظامیان این کشور یک فلسطینی که قصد داشت با سلاح سرد به آنها حمله کند را در نزدیکی منطقه «باب الاسباط» قدس اشغالی به ضرب گلوله کشته اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

یک فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل به شهادت رسید
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

به گزارش کانال تلویزیونی«کان» اسرائیل، نظامیان این کشور یک فلسطینی که قصد داشت با سلاح سرد به آنها حمله کند را در نزدیکی منطقه «باب الاسباط» قدس اشغالی به ضرب گلوله کشته اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

یک فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل به شهادت رسید
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

به گزارش کانال تلویزیونی«کان» اسرائیل، نظامیان این کشور یک فلسطینی که قصد داشت با سلاح سرد به آنها حمله کند را در نزدیکی منطقه «باب الاسباط» قدس اشغالی به ضرب گلوله کشته اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

یک فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل به شهادت رسید
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

به گزارش کانال تلویزیونی«کان» اسرائیل، نظامیان این کشور یک فلسطینی که قصد داشت با سلاح سرد به آنها حمله کند را در نزدیکی منطقه «باب الاسباط» قدس اشغالی به ضرب گلوله کشته اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

یک فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل به شهادت رسید
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

به گزارش کانال تلویزیونی«کان» اسرائیل، نظامیان این کشور یک فلسطینی که قصد داشت با سلاح سرد به آنها حمله کند را در نزدیکی منطقه «باب الاسباط» قدس اشغالی به ضرب گلوله کشته اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

یک فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل به شهادت رسید
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

به گزارش کانال تلویزیونی«کان» اسرائیل، نظامیان این کشور یک فلسطینی که قصد داشت با سلاح سرد به آنها حمله کند را در نزدیکی منطقه «باب الاسباط» قدس اشغالی به ضرب گلوله کشته اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

یک فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل به شهادت رسید
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

به گزارش کانال تلویزیونی«کان» اسرائیل، نظامیان این کشور یک فلسطینی که قصد داشت با سلاح سرد به آنها حمله کند را در نزدیکی منطقه «باب الاسباط» قدس اشغالی به ضرب گلوله کشته اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

یک فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل به شهادت رسید
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

به گزارش کانال تلویزیونی«کان» اسرائیل، نظامیان این کشور یک فلسطینی که قصد داشت با سلاح سرد به آنها حمله کند را در نزدیکی منطقه «باب الاسباط» قدس اشغالی به ضرب گلوله کشته اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

یک فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل به شهادت رسید
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

به گزارش کانال تلویزیونی«کان» اسرائیل، نظامیان این کشور یک فلسطینی که قصد داشت با سلاح سرد به آنها حمله کند را در نزدیکی منطقه «باب الاسباط» قدس اشغالی به ضرب گلوله کشته اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

یک فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل به شهادت رسید
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

به گزارش کانال تلویزیونی«کان» اسرائیل، نظامیان این کشور یک فلسطینی که قصد داشت با سلاح سرد به آنها حمله کند را در نزدیکی منطقه «باب الاسباط» قدس اشغالی به ضرب گلوله کشته اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

یک فلسطینی در حمله نظامیان اسرائیل به شهادت رسید
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

به گزارش کانال تلویزیونی«کان» اسرائیل، نظامیان این کشور یک فلسطینی که قصد داشت با سلاح سرد به آنها حمله کند را در نزدیکی منطقه «باب الاسباط» قدس اشغالی به ضرب گلوله کشته اند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها