گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در اتیوپی

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در اتیوپی

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از اتیوپی در مسجد انور در آدیس آبابا برگزار شد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در اتیوپی Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از اتیوپی در مسجد انور در آدیس آبابا برگزار شد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در اتیوپی Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از اتیوپی در مسجد انور در آدیس آبابا برگزار شد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در اتیوپی Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از اتیوپی در مسجد انور در آدیس آبابا برگزار شد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در اتیوپی Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از اتیوپی در مسجد انور در آدیس آبابا برگزار شد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در اتیوپی Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از اتیوپی در مسجد انور در آدیس آبابا برگزار شد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در اتیوپی Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از اتیوپی در مسجد انور در آدیس آبابا برگزار شد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در اتیوپی Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از اتیوپی در مسجد انور در آدیس آبابا برگزار شد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در اتیوپی Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از اتیوپی در مسجد انور در آدیس آبابا برگزار شد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در اتیوپی Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از اتیوپی در مسجد انور در آدیس آبابا برگزار شد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در اتیوپی Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از اتیوپی در مسجد انور در آدیس آبابا برگزار شد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در اتیوپی Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از اتیوپی در مسجد انور در آدیس آبابا برگزار شد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در اتیوپی Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از اتیوپی در مسجد انور در آدیس آبابا برگزار شد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها