گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در آنتالیا

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در آنتالیا

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از مردم در مساجد آنتالیا برگزار شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از مردم در مساجد آنتالیا برگزار شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از مردم در مساجد آنتالیا برگزار شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از مردم در مساجد آنتالیا برگزار شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از مردم در مساجد آنتالیا برگزار شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از مردم در مساجد آنتالیا برگزار شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از مردم در مساجد آنتالیا برگزار شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

گرامی‌داشت ولادت پیامبر اسلام در آنتالیا Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

مراسم گرامی‌داشت ولادت حضرت محمد (ص) با حضور شمار زیادی از مردم در مساجد آنتالیا برگزار شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها