گالری نقاشی هنرمند ایرانی در استانبول

گالری نقاشی هنرمند ایرانی در استانبول

علیرضا قوجاری متولد هنرمند نقاش ارومیه ای با برگزاری یک گالری در استانبول٬ آثار خود را که با استفاده از رنگ بوم و الهام از طبیعت و موسیقی خلق می کند٬‌ در معرض نمایش عمومی گذاشت. ( Moharram Pourbagherı - خبرگزاری آناتولی )

گالری نقاشی هنرمند ایرانی در استانبول Fotoğraf: Moharram Pourbagherı

علیرضا قوجاری متولد هنرمند نقاش ارومیه ای با برگزاری یک گالری در استانبول٬ آثار خود را که با استفاده از رنگ بوم و الهام از طبیعت و موسیقی خلق می کند٬‌ در معرض نمایش عمومی گذاشت. ( Moharram Pourbagherı - خبرگزاری آناتولی )

گالری نقاشی هنرمند ایرانی در استانبول Fotoğraf: Moharram Pourbagherı

علیرضا قوجاری متولد هنرمند نقاش ارومیه ای با برگزاری یک گالری در استانبول٬ آثار خود را که با استفاده از رنگ بوم و الهام از طبیعت و موسیقی خلق می کند٬‌ در معرض نمایش عمومی گذاشت. ( Moharram Pourbagherı - خبرگزاری آناتولی )

گالری نقاشی هنرمند ایرانی در استانبول Fotoğraf: Moharram Pourbagherı

علیرضا قوجاری متولد هنرمند نقاش ارومیه ای با برگزاری یک گالری در استانبول٬ آثار خود را که با استفاده از رنگ بوم و الهام از طبیعت و موسیقی خلق می کند٬‌ در معرض نمایش عمومی گذاشت. ( Moharram Pourbagherı - خبرگزاری آناتولی )

گالری نقاشی هنرمند ایرانی در استانبول Fotoğraf: Moharram Pourbagherı

علیرضا قوجاری متولد هنرمند نقاش ارومیه ای با برگزاری یک گالری در استانبول٬ آثار خود را که با استفاده از رنگ بوم و الهام از طبیعت و موسیقی خلق می کند٬‌ در معرض نمایش عمومی گذاشت. ( Moharram Pourbagherı - خبرگزاری آناتولی )

گالری نقاشی هنرمند ایرانی در استانبول Fotoğraf: Moharram Pourbagherı

علیرضا قوجاری متولد هنرمند نقاش ارومیه ای با برگزاری یک گالری در استانبول٬ آثار خود را که با استفاده از رنگ بوم و الهام از طبیعت و موسیقی خلق می کند٬‌ در معرض نمایش عمومی گذاشت. ( Moharram Pourbagherı - خبرگزاری آناتولی )

گالری نقاشی هنرمند ایرانی در استانبول Fotoğraf: Moharram Pourbagherı

علیرضا قوجاری متولد هنرمند نقاش ارومیه ای با برگزاری یک گالری در استانبول٬ آثار خود را که با استفاده از رنگ بوم و الهام از طبیعت و موسیقی خلق می کند٬‌ در معرض نمایش عمومی گذاشت. ( Moharram Pourbagherı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها