کوه چام؛ قطب گردشگری پاییزی ساکاریا

کوه چام؛ قطب گردشگری پاییزی ساکاریا

کوه چام (کاج) حد فاصل شهرهای کوجاائلی و حندق در استان ساکاریا، در واپسین روزهای فصل خزان منطقه‌ای بکر برای سفر پاییزی در ترکیه به شمار می‌رود. ( Davut Genç - خبرگزاری آناتولی )

کوه چام؛ قطب گردشگری پاییزی ساکاریا Fotoğraf: Davut Genç

کوه چام (کاج) حد فاصل شهرهای کوجاائلی و حندق در استان ساکاریا، در واپسین روزهای فصل خزان منطقه‌ای بکر برای سفر پاییزی در ترکیه به شمار می‌رود. ( Davut Genç - خبرگزاری آناتولی )

کوه چام؛ قطب گردشگری پاییزی ساکاریا Fotoğraf: Davut Genç

کوه چام (کاج) حد فاصل شهرهای کوجاائلی و حندق در استان ساکاریا، در واپسین روزهای فصل خزان منطقه‌ای بکر برای سفر پاییزی در ترکیه به شمار می‌رود. ( Davut Genç - خبرگزاری آناتولی )

کوه چام؛ قطب گردشگری پاییزی ساکاریا Fotoğraf: Davut Genç

کوه چام (کاج) حد فاصل شهرهای کوجاائلی و حندق در استان ساکاریا، در واپسین روزهای فصل خزان منطقه‌ای بکر برای سفر پاییزی در ترکیه به شمار می‌رود. ( Davut Genç - خبرگزاری آناتولی )

کوه چام؛ قطب گردشگری پاییزی ساکاریا Fotoğraf: Davut Genç

کوه چام (کاج) حد فاصل شهرهای کوجاائلی و حندق در استان ساکاریا، در واپسین روزهای فصل خزان منطقه‌ای بکر برای سفر پاییزی در ترکیه به شمار می‌رود. ( Davut Genç - خبرگزاری آناتولی )

کوه چام؛ قطب گردشگری پاییزی ساکاریا Fotoğraf: Davut Genç

کوه چام (کاج) حد فاصل شهرهای کوجاائلی و حندق در استان ساکاریا، در واپسین روزهای فصل خزان منطقه‌ای بکر برای سفر پاییزی در ترکیه به شمار می‌رود. ( Davut Genç - خبرگزاری آناتولی )

کوه چام؛ قطب گردشگری پاییزی ساکاریا Fotoğraf: Davut Genç

کوه چام (کاج) حد فاصل شهرهای کوجاائلی و حندق در استان ساکاریا، در واپسین روزهای فصل خزان منطقه‌ای بکر برای سفر پاییزی در ترکیه به شمار می‌رود. ( Davut Genç - خبرگزاری آناتولی )

کوه چام؛ قطب گردشگری پاییزی ساکاریا Fotoğraf: Davut Genç

کوه چام (کاج) حد فاصل شهرهای کوجاائلی و حندق در استان ساکاریا، در واپسین روزهای فصل خزان منطقه‌ای بکر برای سفر پاییزی در ترکیه به شمار می‌رود. ( Davut Genç - خبرگزاری آناتولی )

کوه چام؛ قطب گردشگری پاییزی ساکاریا Fotoğraf: Davut Genç

کوه چام (کاج) حد فاصل شهرهای کوجاائلی و حندق در استان ساکاریا، در واپسین روزهای فصل خزان منطقه‌ای بکر برای سفر پاییزی در ترکیه به شمار می‌رود. ( Davut Genç - خبرگزاری آناتولی )

کوه چام؛ قطب گردشگری پاییزی ساکاریا Fotoğraf: Davut Genç

کوه چام (کاج) حد فاصل شهرهای کوجاائلی و حندق در استان ساکاریا، در واپسین روزهای فصل خزان منطقه‌ای بکر برای سفر پاییزی در ترکیه به شمار می‌رود. ( Davut Genç - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها