کمک‌های نیروهای مسلح ترکیه به زنان بیوه و کودکان یتیم در راس‌العین

کمک‌های نیروهای مسلح ترکیه به زنان بیوه و کودکان یتیم در راس‌العین

مدیریت فرماندهی نیروهای مسلح و خدمات اجتماعی ترکیه در راس‌العین بین زنان بیوه و کودکان یتیم در این منطقه لباس گرم زمستانی، بسته‌های مواد غذایی و اسباب‌بازی توزیع کرد.

کمک‌های نیروهای مسلح ترکیه به زنان بیوه و کودکان یتیم در راس‌العین Fotoğraf: Eşref Musa

مدیریت فرماندهی نیروهای مسلح و خدمات اجتماعی ترکیه در راس‌العین بین زنان بیوه و کودکان یتیم در این منطقه لباس گرم زمستانی، بسته‌های مواد غذایی و اسباب‌بازی توزیع کرد.

کمک‌های نیروهای مسلح ترکیه به زنان بیوه و کودکان یتیم در راس‌العین Fotoğraf: Eşref Musa

مدیریت فرماندهی نیروهای مسلح و خدمات اجتماعی ترکیه در راس‌العین بین زنان بیوه و کودکان یتیم در این منطقه لباس گرم زمستانی، بسته‌های مواد غذایی و اسباب‌بازی توزیع کرد.

کمک‌های نیروهای مسلح ترکیه به زنان بیوه و کودکان یتیم در راس‌العین Fotoğraf: Eşref Musa

مدیریت فرماندهی نیروهای مسلح و خدمات اجتماعی ترکیه در راس‌العین بین زنان بیوه و کودکان یتیم در این منطقه لباس گرم زمستانی، بسته‌های مواد غذایی و اسباب‌بازی توزیع کرد.

کمک‌های نیروهای مسلح ترکیه به زنان بیوه و کودکان یتیم در راس‌العین Fotoğraf: Eşref Musa

مدیریت فرماندهی نیروهای مسلح و خدمات اجتماعی ترکیه در راس‌العین بین زنان بیوه و کودکان یتیم در این منطقه لباس گرم زمستانی، بسته‌های مواد غذایی و اسباب‌بازی توزیع کرد.

کمک‌های نیروهای مسلح ترکیه به زنان بیوه و کودکان یتیم در راس‌العین Fotoğraf: Eşref Musa

مدیریت فرماندهی نیروهای مسلح و خدمات اجتماعی ترکیه در راس‌العین بین زنان بیوه و کودکان یتیم در این منطقه لباس گرم زمستانی، بسته‌های مواد غذایی و اسباب‌بازی توزیع کرد.

کمک‌های نیروهای مسلح ترکیه به زنان بیوه و کودکان یتیم در راس‌العین Fotoğraf: Eşref Musa

مدیریت فرماندهی نیروهای مسلح و خدمات اجتماعی ترکیه در راس‌العین بین زنان بیوه و کودکان یتیم در این منطقه لباس گرم زمستانی، بسته‌های مواد غذایی و اسباب‌بازی توزیع کرد.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها