کمک‌های ترکیه به سیل‌زدگان سنگال

کمک‌های ترکیه به سیل‌زدگان سنگال

هلال احمر ترکیه در ادامه کمک‌رسانی خود به آوارگان و سیل‌زدگان در داکار سنگال بین 181 خانواده نیازمند لوازم بهداشتی توزیع کرد. ( Fatma Esma Arslan - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های ترکیه به سیل‌زدگان سنگال Fotoğraf: Fatma Esma Arslan

هلال احمر ترکیه در ادامه کمک‌رسانی خود به آوارگان و سیل‌زدگان در داکار سنگال بین 181 خانواده نیازمند لوازم بهداشتی توزیع کرد. ( Fatma Esma Arslan - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های ترکیه به سیل‌زدگان سنگال Fotoğraf: Fatma Esma Arslan

هلال احمر ترکیه در ادامه کمک‌رسانی خود به آوارگان و سیل‌زدگان در داکار سنگال بین 181 خانواده نیازمند لوازم بهداشتی توزیع کرد. ( Fatma Esma Arslan - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های ترکیه به سیل‌زدگان سنگال Fotoğraf: Fatma Esma Arslan

هلال احمر ترکیه در ادامه کمک‌رسانی خود به آوارگان و سیل‌زدگان در داکار سنگال بین 181 خانواده نیازمند لوازم بهداشتی توزیع کرد. ( Fatma Esma Arslan - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های ترکیه به سیل‌زدگان سنگال Fotoğraf: Fatma Esma Arslan

هلال احمر ترکیه در ادامه کمک‌رسانی خود به آوارگان و سیل‌زدگان در داکار سنگال بین 181 خانواده نیازمند لوازم بهداشتی توزیع کرد. ( Fatma Esma Arslan - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های ترکیه به سیل‌زدگان سنگال Fotoğraf: Fatma Esma Arslan

هلال احمر ترکیه در ادامه کمک‌رسانی خود به آوارگان و سیل‌زدگان در داکار سنگال بین 181 خانواده نیازمند لوازم بهداشتی توزیع کرد. ( Fatma Esma Arslan - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های ترکیه به سیل‌زدگان سنگال Fotoğraf: Fatma Esma Arslan

هلال احمر ترکیه در ادامه کمک‌رسانی خود به آوارگان و سیل‌زدگان در داکار سنگال بین 181 خانواده نیازمند لوازم بهداشتی توزیع کرد. ( Fatma Esma Arslan - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های ترکیه به سیل‌زدگان سنگال Fotoğraf: Fatma Esma Arslan

هلال احمر ترکیه در ادامه کمک‌رسانی خود به آوارگان و سیل‌زدگان در داکار سنگال بین 181 خانواده نیازمند لوازم بهداشتی توزیع کرد. ( Fatma Esma Arslan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها