کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مردم منطقه راس‌العین سوریه

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مردم منطقه راس‌العین سوریه

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود در منطقه راس‌العین سوریه که در چارچوب عملیات چشمه صلح از اشغال گروههای تروریستی آزاد شد، بین 175 دانش‌آموز لوازم تحریر و بین 150 خانواده نیز اقلام لازم برای زمستان و پول نقد توزیع کرد. ( Hişam el-Humsi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مردم منطقه راس‌العین سوریه Fotoğraf: Hişam el-Humsi

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود در منطقه راس‌العین سوریه که در چارچوب عملیات چشمه صلح از اشغال گروههای تروریستی آزاد شد، بین 175 دانش‌آموز لوازم تحریر و بین 150 خانواده نیز اقلام لازم برای زمستان و پول نقد توزیع کرد. ( Hişam el-Humsi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مردم منطقه راس‌العین سوریه Fotoğraf: Hişam el-Humsi

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود در منطقه راس‌العین سوریه که در چارچوب عملیات چشمه صلح از اشغال گروههای تروریستی آزاد شد، بین 175 دانش‌آموز لوازم تحریر و بین 150 خانواده نیز اقلام لازم برای زمستان و پول نقد توزیع کرد. ( Hişam el-Humsi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مردم منطقه راس‌العین سوریه Fotoğraf: Hişam el-Humsi

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود در منطقه راس‌العین سوریه که در چارچوب عملیات چشمه صلح از اشغال گروههای تروریستی آزاد شد، بین 175 دانش‌آموز لوازم تحریر و بین 150 خانواده نیز اقلام لازم برای زمستان و پول نقد توزیع کرد. ( Hişam el-Humsi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مردم منطقه راس‌العین سوریه Fotoğraf: Hişam el-Humsi

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود در منطقه راس‌العین سوریه که در چارچوب عملیات چشمه صلح از اشغال گروههای تروریستی آزاد شد، بین 175 دانش‌آموز لوازم تحریر و بین 150 خانواده نیز اقلام لازم برای زمستان و پول نقد توزیع کرد. ( Hişam el-Humsi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مردم منطقه راس‌العین سوریه Fotoğraf: Hişam el-Humsi

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود در منطقه راس‌العین سوریه که در چارچوب عملیات چشمه صلح از اشغال گروههای تروریستی آزاد شد، بین 175 دانش‌آموز لوازم تحریر و بین 150 خانواده نیز اقلام لازم برای زمستان و پول نقد توزیع کرد. ( Hişam el-Humsi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مردم منطقه راس‌العین سوریه Fotoğraf: Hişam el-Humsi

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود در منطقه راس‌العین سوریه که در چارچوب عملیات چشمه صلح از اشغال گروههای تروریستی آزاد شد، بین 175 دانش‌آموز لوازم تحریر و بین 150 خانواده نیز اقلام لازم برای زمستان و پول نقد توزیع کرد. ( Hişam el-Humsi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مردم منطقه راس‌العین سوریه Fotoğraf: Hişam el-Humsi

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود در منطقه راس‌العین سوریه که در چارچوب عملیات چشمه صلح از اشغال گروههای تروریستی آزاد شد، بین 175 دانش‌آموز لوازم تحریر و بین 150 خانواده نیز اقلام لازم برای زمستان و پول نقد توزیع کرد. ( Hişam el-Humsi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مردم منطقه راس‌العین سوریه Fotoğraf: Hişam el-Humsi

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود در منطقه راس‌العین سوریه که در چارچوب عملیات چشمه صلح از اشغال گروههای تروریستی آزاد شد، بین 175 دانش‌آموز لوازم تحریر و بین 150 خانواده نیز اقلام لازم برای زمستان و پول نقد توزیع کرد. ( Hişam el-Humsi - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مردم منطقه راس‌العین سوریه Fotoğraf: Hişam el-Humsi

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود در منطقه راس‌العین سوریه که در چارچوب عملیات چشمه صلح از اشغال گروههای تروریستی آزاد شد، بین 175 دانش‌آموز لوازم تحریر و بین 150 خانواده نیز اقلام لازم برای زمستان و پول نقد توزیع کرد. ( Hişam el-Humsi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها