کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های سوری در لبنان

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های سوری در لبنان

انجمن خیریه «صدقه تاشی» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در بین آوارگان سوری ساکن لبنان بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sadakataşı Derneği - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های سوری در لبنان Fotoğraf: Sadakataşı Derneği

انجمن خیریه «صدقه تاشی» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در بین آوارگان سوری ساکن لبنان بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sadakataşı Derneği - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های سوری در لبنان Fotoğraf: Sadakataşı Derneği

انجمن خیریه «صدقه تاشی» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در بین آوارگان سوری ساکن لبنان بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sadakataşı Derneği - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های سوری در لبنان Fotoğraf: Sadakataşı Derneği

انجمن خیریه «صدقه تاشی» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در بین آوارگان سوری ساکن لبنان بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sadakataşı Derneği - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های سوری در لبنان Fotoğraf: Sadakataşı Derneği

انجمن خیریه «صدقه تاشی» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در بین آوارگان سوری ساکن لبنان بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sadakataşı Derneği - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های سوری در لبنان Fotoğraf: Sadakataşı Derneği

انجمن خیریه «صدقه تاشی» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در بین آوارگان سوری ساکن لبنان بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sadakataşı Derneği - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های سوری در لبنان Fotoğraf: Sadakataşı Derneği

انجمن خیریه «صدقه تاشی» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در بین آوارگان سوری ساکن لبنان بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sadakataşı Derneği - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های سوری در لبنان Fotoğraf: Sadakataşı Derneği

انجمن خیریه «صدقه تاشی» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در بین آوارگان سوری ساکن لبنان بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sadakataşı Derneği - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بشردوستانه ترکیه به خانواده‌های سوری در لبنان Fotoğraf: Sadakataşı Derneği

انجمن خیریه «صدقه تاشی» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در بین آوارگان سوری ساکن لبنان بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( Sadakataşı Derneği - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها