کمک بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به یک میلیون نیازمند یمنی

کمک بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به یک میلیون نیازمند یمنی

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه از سال 2020 تاکنون به حدود 1 میلیون نیازمند یمنی در مناطق مختلف این کشور کمک بشردوستانه ارائه کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به یک میلیون نیازمند یمنی Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه از سال 2020 تاکنون به حدود 1 میلیون نیازمند یمنی در مناطق مختلف این کشور کمک بشردوستانه ارائه کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به یک میلیون نیازمند یمنی Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه از سال 2020 تاکنون به حدود 1 میلیون نیازمند یمنی در مناطق مختلف این کشور کمک بشردوستانه ارائه کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به یک میلیون نیازمند یمنی Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه از سال 2020 تاکنون به حدود 1 میلیون نیازمند یمنی در مناطق مختلف این کشور کمک بشردوستانه ارائه کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به یک میلیون نیازمند یمنی Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه از سال 2020 تاکنون به حدود 1 میلیون نیازمند یمنی در مناطق مختلف این کشور کمک بشردوستانه ارائه کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به یک میلیون نیازمند یمنی Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه از سال 2020 تاکنون به حدود 1 میلیون نیازمند یمنی در مناطق مختلف این کشور کمک بشردوستانه ارائه کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به یک میلیون نیازمند یمنی Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه از سال 2020 تاکنون به حدود 1 میلیون نیازمند یمنی در مناطق مختلف این کشور کمک بشردوستانه ارائه کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها