کسب 4 جایزه توسط عکاسان آنادولو در مسابقه عکاسی سیه‌نا ایتالیا
03.10.2023

عکاسان خبرگزاری آنادولو در مسابقه بین‌المللی عکاسی سیه‌نا شایسته دریافت چهار جایزه شناخته شدند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

کسب 4 جایزه توسط عکاسان آنادولو در مسابقه عکاسی سیه‌نا ایتالیا
Fotoğraf: Emin Sansar

عکاسان خبرگزاری آنادولو در مسابقه بین‌المللی عکاسی سیه‌نا شایسته دریافت چهار جایزه شناخته شدند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

کسب 4 جایزه توسط عکاسان آنادولو در مسابقه عکاسی سیه‌نا ایتالیا
Fotoğraf: Emin Sansar

عکاسان خبرگزاری آنادولو در مسابقه بین‌المللی عکاسی سیه‌نا شایسته دریافت چهار جایزه شناخته شدند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

کسب 4 جایزه توسط عکاسان آنادولو در مسابقه عکاسی سیه‌نا ایتالیا
Fotoğraf: Emin Sansar

عکاسان خبرگزاری آنادولو در مسابقه بین‌المللی عکاسی سیه‌نا شایسته دریافت چهار جایزه شناخته شدند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

کسب 4 جایزه توسط عکاسان آنادولو در مسابقه عکاسی سیه‌نا ایتالیا
Fotoğraf: Emin Sansar

عکاسان خبرگزاری آنادولو در مسابقه بین‌المللی عکاسی سیه‌نا شایسته دریافت چهار جایزه شناخته شدند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

کسب 4 جایزه توسط عکاسان آنادولو در مسابقه عکاسی سیه‌نا ایتالیا
Fotoğraf: Emin Sansar

عکاسان خبرگزاری آنادولو در مسابقه بین‌المللی عکاسی سیه‌نا شایسته دریافت چهار جایزه شناخته شدند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

کسب 4 جایزه توسط عکاسان آنادولو در مسابقه عکاسی سیه‌نا ایتالیا
Fotoğraf: Emin Sansar

عکاسان خبرگزاری آنادولو در مسابقه بین‌المللی عکاسی سیه‌نا شایسته دریافت چهار جایزه شناخته شدند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

کسب 4 جایزه توسط عکاسان آنادولو در مسابقه عکاسی سیه‌نا ایتالیا
Fotoğraf: Emin Sansar

عکاسان خبرگزاری آنادولو در مسابقه بین‌المللی عکاسی سیه‌نا شایسته دریافت چهار جایزه شناخته شدند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

کسب 4 جایزه توسط عکاسان آنادولو در مسابقه عکاسی سیه‌نا ایتالیا
Fotoğraf: Emin Sansar

عکاسان خبرگزاری آنادولو در مسابقه بین‌المللی عکاسی سیه‌نا شایسته دریافت چهار جایزه شناخته شدند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

کسب 4 جایزه توسط عکاسان آنادولو در مسابقه عکاسی سیه‌نا ایتالیا
Fotoğraf: Emin Sansar

عکاسان خبرگزاری آنادولو در مسابقه بین‌المللی عکاسی سیه‌نا شایسته دریافت چهار جایزه شناخته شدند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

کسب 4 جایزه توسط عکاسان آنادولو در مسابقه عکاسی سیه‌نا ایتالیا
Fotoğraf: Emin Sansar

عکاسان خبرگزاری آنادولو در مسابقه بین‌المللی عکاسی سیه‌نا شایسته دریافت چهار جایزه شناخته شدند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها