چشم‌انداز زیبای غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه

چشم‌انداز زیبای غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه

غروب خورشید با منظره سواحل شهرستان آکچاکوجا از توابع استان دوزجه ترکیه چشم انداز زیبایی را ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز زیبای غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه Fotoğraf: Ömer Ürer

غروب خورشید با منظره سواحل شهرستان آکچاکوجا از توابع استان دوزجه ترکیه چشم انداز زیبایی را ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز زیبای غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه Fotoğraf: Ömer Ürer

غروب خورشید با منظره سواحل شهرستان آکچاکوجا از توابع استان دوزجه ترکیه چشم انداز زیبایی را ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز زیبای غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه Fotoğraf: Ömer Ürer

غروب خورشید با منظره سواحل شهرستان آکچاکوجا از توابع استان دوزجه ترکیه چشم انداز زیبایی را ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز زیبای غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه Fotoğraf: Ömer Ürer

غروب خورشید با منظره سواحل شهرستان آکچاکوجا از توابع استان دوزجه ترکیه چشم انداز زیبایی را ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز زیبای غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه Fotoğraf: Ömer Ürer

غروب خورشید با منظره سواحل شهرستان آکچاکوجا از توابع استان دوزجه ترکیه چشم انداز زیبایی را ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز زیبای غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه Fotoğraf: Ömer Ürer

غروب خورشید با منظره سواحل شهرستان آکچاکوجا از توابع استان دوزجه ترکیه چشم انداز زیبایی را ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز زیبای غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه Fotoğraf: Ömer Ürer

غروب خورشید با منظره سواحل شهرستان آکچاکوجا از توابع استان دوزجه ترکیه چشم انداز زیبایی را ایجاد کرده است. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها