چشم انداز زیبای زمستانی برف در پارک طبیعت ارزنجان ترکیه

چشم انداز زیبای زمستانی برف در پارک طبیعت ارزنجان ترکیه

پارک طبیعت دومانلی در 70 کیلومتری مرکز استان ارزنجان ترکیه واقع شده است با بارش برف چهره زیبای زمستانی به خود گرفت. ( Erzincan İl Özel İdaresi - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در پارک طبیعت ارزنجان ترکیه Fotoğraf: Erzincan İl Özel İdaresi

پارک طبیعت دومانلی در 70 کیلومتری مرکز استان ارزنجان ترکیه واقع شده است با بارش برف چهره زیبای زمستانی به خود گرفت. ( Erzincan İl Özel İdaresi - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در پارک طبیعت ارزنجان ترکیه Fotoğraf: Erzincan İl Özel İdaresi

پارک طبیعت دومانلی در 70 کیلومتری مرکز استان ارزنجان ترکیه واقع شده است با بارش برف چهره زیبای زمستانی به خود گرفت. ( Erzincan İl Özel İdaresi - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در پارک طبیعت ارزنجان ترکیه Fotoğraf: Erzincan İl Özel İdaresi

پارک طبیعت دومانلی در 70 کیلومتری مرکز استان ارزنجان ترکیه واقع شده است با بارش برف چهره زیبای زمستانی به خود گرفت. ( Erzincan İl Özel İdaresi - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در پارک طبیعت ارزنجان ترکیه Fotoğraf: Erzincan İl Özel İdaresi

پارک طبیعت دومانلی در 70 کیلومتری مرکز استان ارزنجان ترکیه واقع شده است با بارش برف چهره زیبای زمستانی به خود گرفت. ( Erzincan İl Özel İdaresi - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در پارک طبیعت ارزنجان ترکیه Fotoğraf: Erzincan İl Özel İdaresi

پارک طبیعت دومانلی در 70 کیلومتری مرکز استان ارزنجان ترکیه واقع شده است با بارش برف چهره زیبای زمستانی به خود گرفت. ( Erzincan İl Özel İdaresi - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در پارک طبیعت ارزنجان ترکیه Fotoğraf: Erzincan İl Özel İdaresi

پارک طبیعت دومانلی در 70 کیلومتری مرکز استان ارزنجان ترکیه واقع شده است با بارش برف چهره زیبای زمستانی به خود گرفت. ( Erzincan İl Özel İdaresi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها