چاووش‌اوغلو: در خصوص موضوع قبرس بار دیگر سر میز مذاکره نمی نشینیم

چاووش‌اوغلو: در خصوص موضوع قبرس بار دیگر سر میز مذاکره نمی نشینیم

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه: در خصوص موضوع قبرس که مساله ملی ماست صرفا جهت انجام گفتگوی بی نتیجه، سر میز مذاکره نمی نشینیم ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو: در خصوص موضوع قبرس بار دیگر سر میز مذاکره نمی نشینیم
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه: در خصوص موضوع قبرس که مساله ملی ماست صرفا جهت انجام گفتگوی بی نتیجه، سر میز مذاکره نمی نشینیم ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو: در خصوص موضوع قبرس بار دیگر سر میز مذاکره نمی نشینیم
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه: در خصوص موضوع قبرس که مساله ملی ماست صرفا جهت انجام گفتگوی بی نتیجه، سر میز مذاکره نمی نشینیم ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو: در خصوص موضوع قبرس بار دیگر سر میز مذاکره نمی نشینیم
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه: در خصوص موضوع قبرس که مساله ملی ماست صرفا جهت انجام گفتگوی بی نتیجه، سر میز مذاکره نمی نشینیم ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو: در خصوص موضوع قبرس بار دیگر سر میز مذاکره نمی نشینیم
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه: در خصوص موضوع قبرس که مساله ملی ماست صرفا جهت انجام گفتگوی بی نتیجه، سر میز مذاکره نمی نشینیم ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو: در خصوص موضوع قبرس بار دیگر سر میز مذاکره نمی نشینیم
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه: در خصوص موضوع قبرس که مساله ملی ماست صرفا جهت انجام گفتگوی بی نتیجه، سر میز مذاکره نمی نشینیم ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو: در خصوص موضوع قبرس بار دیگر سر میز مذاکره نمی نشینیم
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه: در خصوص موضوع قبرس که مساله ملی ماست صرفا جهت انجام گفتگوی بی نتیجه، سر میز مذاکره نمی نشینیم ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو: در خصوص موضوع قبرس بار دیگر سر میز مذاکره نمی نشینیم
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه: در خصوص موضوع قبرس که مساله ملی ماست صرفا جهت انجام گفتگوی بی نتیجه، سر میز مذاکره نمی نشینیم ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو: در خصوص موضوع قبرس بار دیگر سر میز مذاکره نمی نشینیم
Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه: در خصوص موضوع قبرس که مساله ملی ماست صرفا جهت انجام گفتگوی بی نتیجه، سر میز مذاکره نمی نشینیم ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها