چاووش‌اوغلو در برلین

چاووش‌اوغلو در برلین

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای شرکت در «کنفرانس لیبی» به برلین رفته است، با شهروندان تُرک که به استقبال رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آمده بودند، دیدار کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو در برلین Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای شرکت در «کنفرانس لیبی» به برلین رفته است، با شهروندان تُرک که به استقبال رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آمده بودند، دیدار کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو در برلین Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای شرکت در «کنفرانس لیبی» به برلین رفته است، با شهروندان تُرک که به استقبال رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آمده بودند، دیدار کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو در برلین Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای شرکت در «کنفرانس لیبی» به برلین رفته است، با شهروندان تُرک که به استقبال رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آمده بودند، دیدار کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو در برلین Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای شرکت در «کنفرانس لیبی» به برلین رفته است، با شهروندان تُرک که به استقبال رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آمده بودند، دیدار کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو در برلین Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای شرکت در «کنفرانس لیبی» به برلین رفته است، با شهروندان تُرک که به استقبال رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آمده بودند، دیدار کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو در برلین Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای شرکت در «کنفرانس لیبی» به برلین رفته است، با شهروندان تُرک که به استقبال رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آمده بودند، دیدار کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو در برلین Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای شرکت در «کنفرانس لیبی» به برلین رفته است، با شهروندان تُرک که به استقبال رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آمده بودند، دیدار کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

چاووش‌اوغلو در برلین Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه که برای شرکت در «کنفرانس لیبی» به برلین رفته است، با شهروندان تُرک که به استقبال رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آمده بودند، دیدار کرد. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها