پیست اسکی کارتال‌کایای ترکیه آماده میزبانی از گردشگران زمستانی

پیست اسکی کارتال‌کایای ترکیه آماده میزبانی از گردشگران زمستانی

پیست اسکی کارتال‌کایا در کوه کوراوغلو واقع در شرق استان بولو که یکی از مراکز گردشگری زمستانی ترکیه است، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی آماده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پیست اسکی کارتال‌کایای ترکیه آماده میزبانی از گردشگران زمستانی Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

پیست اسکی کارتال‌کایا در کوه کوراوغلو واقع در شرق استان بولو که یکی از مراکز گردشگری زمستانی ترکیه است، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی آماده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پیست اسکی کارتال‌کایای ترکیه آماده میزبانی از گردشگران زمستانی Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

پیست اسکی کارتال‌کایا در کوه کوراوغلو واقع در شرق استان بولو که یکی از مراکز گردشگری زمستانی ترکیه است، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی آماده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پیست اسکی کارتال‌کایای ترکیه آماده میزبانی از گردشگران زمستانی Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

پیست اسکی کارتال‌کایا در کوه کوراوغلو واقع در شرق استان بولو که یکی از مراکز گردشگری زمستانی ترکیه است، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی آماده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پیست اسکی کارتال‌کایای ترکیه آماده میزبانی از گردشگران زمستانی Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

پیست اسکی کارتال‌کایا در کوه کوراوغلو واقع در شرق استان بولو که یکی از مراکز گردشگری زمستانی ترکیه است، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی آماده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پیست اسکی کارتال‌کایای ترکیه آماده میزبانی از گردشگران زمستانی Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

پیست اسکی کارتال‌کایا در کوه کوراوغلو واقع در شرق استان بولو که یکی از مراکز گردشگری زمستانی ترکیه است، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی آماده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پیست اسکی کارتال‌کایای ترکیه آماده میزبانی از گردشگران زمستانی Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

پیست اسکی کارتال‌کایا در کوه کوراوغلو واقع در شرق استان بولو که یکی از مراکز گردشگری زمستانی ترکیه است، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی آماده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پیست اسکی کارتال‌کایای ترکیه آماده میزبانی از گردشگران زمستانی Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

پیست اسکی کارتال‌کایا در کوه کوراوغلو واقع در شرق استان بولو که یکی از مراکز گردشگری زمستانی ترکیه است، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی آماده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پیست اسکی کارتال‌کایای ترکیه آماده میزبانی از گردشگران زمستانی Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

پیست اسکی کارتال‌کایا در کوه کوراوغلو واقع در شرق استان بولو که یکی از مراکز گردشگری زمستانی ترکیه است، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی آماده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پیست اسکی کارتال‌کایای ترکیه آماده میزبانی از گردشگران زمستانی Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

پیست اسکی کارتال‌کایا در کوه کوراوغلو واقع در شرق استان بولو که یکی از مراکز گردشگری زمستانی ترکیه است، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی آماده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پیست اسکی کارتال‌کایای ترکیه آماده میزبانی از گردشگران زمستانی Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

پیست اسکی کارتال‌کایا در کوه کوراوغلو واقع در شرق استان بولو که یکی از مراکز گردشگری زمستانی ترکیه است، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی آماده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پیست اسکی کارتال‌کایای ترکیه آماده میزبانی از گردشگران زمستانی Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

پیست اسکی کارتال‌کایا در کوه کوراوغلو واقع در شرق استان بولو که یکی از مراکز گردشگری زمستانی ترکیه است، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی آماده است. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها