پلیس اسرائیل به نمازگزاران در مسجد‌الاقصی حمله کرد

پلیس اسرائیل به نمازگزاران در مسجد‌الاقصی حمله کرد

پلیس اسرائیل با ورود به مسجدالاقصی با بمب صوتی به نمازگزاران حمله کرد. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

پلیس اسرائیل به نمازگزاران در مسجد‌الاقصی حمله کرد
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

پلیس اسرائیل با ورود به مسجدالاقصی با بمب صوتی به نمازگزاران حمله کرد. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

پلیس اسرائیل به نمازگزاران در مسجد‌الاقصی حمله کرد
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

پلیس اسرائیل با ورود به مسجدالاقصی با بمب صوتی به نمازگزاران حمله کرد. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

پلیس اسرائیل به نمازگزاران در مسجد‌الاقصی حمله کرد
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

پلیس اسرائیل با ورود به مسجدالاقصی با بمب صوتی به نمازگزاران حمله کرد. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

پلیس اسرائیل به نمازگزاران در مسجد‌الاقصی حمله کرد
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

پلیس اسرائیل با ورود به مسجدالاقصی با بمب صوتی به نمازگزاران حمله کرد. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

پلیس اسرائیل به نمازگزاران در مسجد‌الاقصی حمله کرد
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

پلیس اسرائیل با ورود به مسجدالاقصی با بمب صوتی به نمازگزاران حمله کرد. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

پلیس اسرائیل به نمازگزاران در مسجد‌الاقصی حمله کرد
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

پلیس اسرائیل با ورود به مسجدالاقصی با بمب صوتی به نمازگزاران حمله کرد. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

پلیس اسرائیل به نمازگزاران در مسجد‌الاقصی حمله کرد
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

پلیس اسرائیل با ورود به مسجدالاقصی با بمب صوتی به نمازگزاران حمله کرد. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها