پرواز نمایشی جنگنده‌های اف-16 ترکیه بر فراز شهر گنجه

پرواز نمایشی جنگنده‌های اف-16 ترکیه بر فراز شهر گنجه

جنگنده‌های اف-16 و بالگردهای نظامی ترکیه به‌مناسبت صد و دومین سالگرد آزادی‌سازی باکو از اشغال گروه‌های ارمنی و بلشویک بر فراز شهر گنجه پرواز نمایشی انجام دادند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

پرواز نمایشی جنگنده‌های اف-16 ترکیه بر فراز شهر گنجه Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

جنگنده‌های اف-16 و بالگردهای نظامی ترکیه به‌مناسبت صد و دومین سالگرد آزادی‌سازی باکو از اشغال گروه‌های ارمنی و بلشویک بر فراز شهر گنجه پرواز نمایشی انجام دادند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

پرواز نمایشی جنگنده‌های اف-16 ترکیه بر فراز شهر گنجه Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

جنگنده‌های اف-16 و بالگردهای نظامی ترکیه به‌مناسبت صد و دومین سالگرد آزادی‌سازی باکو از اشغال گروه‌های ارمنی و بلشویک بر فراز شهر گنجه پرواز نمایشی انجام دادند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

پرواز نمایشی جنگنده‌های اف-16 ترکیه بر فراز شهر گنجه Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

جنگنده‌های اف-16 و بالگردهای نظامی ترکیه به‌مناسبت صد و دومین سالگرد آزادی‌سازی باکو از اشغال گروه‌های ارمنی و بلشویک بر فراز شهر گنجه پرواز نمایشی انجام دادند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

پرواز نمایشی جنگنده‌های اف-16 ترکیه بر فراز شهر گنجه Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

جنگنده‌های اف-16 و بالگردهای نظامی ترکیه به‌مناسبت صد و دومین سالگرد آزادی‌سازی باکو از اشغال گروه‌های ارمنی و بلشویک بر فراز شهر گنجه پرواز نمایشی انجام دادند. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها