پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی ماه می در استانبول برگزار می‌شود

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی ماه می در استانبول برگزار می‌شود

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی (IDEF'21) به همت نهاد ریاست جمهوری ترکیه و به میزبانی وزارت دفاع کشور 25 تا 28 می پیش رو در محل نمایشگاه‌های دائمی تویاپ استانبول برگزار خواهد شد. ( IDEF - خبرگزاری آناتولی )

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی ماه می در استانبول برگزار می‌شود Fotoğraf: IDEF

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی (IDEF'21) به همت نهاد ریاست جمهوری ترکیه و به میزبانی وزارت دفاع کشور 25 تا 28 می پیش رو در محل نمایشگاه‌های دائمی تویاپ استانبول برگزار خواهد شد. ( IDEF - خبرگزاری آناتولی )

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی ماه می در استانبول برگزار می‌شود Fotoğraf: IDEF

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی (IDEF'21) به همت نهاد ریاست جمهوری ترکیه و به میزبانی وزارت دفاع کشور 25 تا 28 می پیش رو در محل نمایشگاه‌های دائمی تویاپ استانبول برگزار خواهد شد. ( IDEF - خبرگزاری آناتولی )

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی ماه می در استانبول برگزار می‌شود Fotoğraf: IDEF

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی (IDEF'21) به همت نهاد ریاست جمهوری ترکیه و به میزبانی وزارت دفاع کشور 25 تا 28 می پیش رو در محل نمایشگاه‌های دائمی تویاپ استانبول برگزار خواهد شد. ( IDEF - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها