پارک طبیعی کاراگول انکارا

پارک طبیعی کاراگول انکارا

پارک طبیعی کاراگول در منطقه چوبوک آنکارا در فصل تابستان مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. انعکاس مناظر زیبای این پارک در آب دریاچه داخل آن، تصاویر زیبایی می‌آفریند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

پارک طبیعی کاراگول انکارا Fotoğraf: Halil Sağırkaya

پارک طبیعی کاراگول در منطقه چوبوک آنکارا در فصل تابستان مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. انعکاس مناظر زیبای این پارک در آب دریاچه داخل آن، تصاویر زیبایی می‌آفریند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

پارک طبیعی کاراگول انکارا Fotoğraf: Halil Sağırkaya

پارک طبیعی کاراگول در منطقه چوبوک آنکارا در فصل تابستان مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. انعکاس مناظر زیبای این پارک در آب دریاچه داخل آن، تصاویر زیبایی می‌آفریند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

پارک طبیعی کاراگول انکارا Fotoğraf: Halil Sağırkaya

پارک طبیعی کاراگول در منطقه چوبوک آنکارا در فصل تابستان مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. انعکاس مناظر زیبای این پارک در آب دریاچه داخل آن، تصاویر زیبایی می‌آفریند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

پارک طبیعی کاراگول انکارا Fotoğraf: Halil Sağırkaya

پارک طبیعی کاراگول در منطقه چوبوک آنکارا در فصل تابستان مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. انعکاس مناظر زیبای این پارک در آب دریاچه داخل آن، تصاویر زیبایی می‌آفریند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

پارک طبیعی کاراگول انکارا Fotoğraf: Halil Sağırkaya

پارک طبیعی کاراگول در منطقه چوبوک آنکارا در فصل تابستان مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. انعکاس مناظر زیبای این پارک در آب دریاچه داخل آن، تصاویر زیبایی می‌آفریند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

پارک طبیعی کاراگول انکارا Fotoğraf: Halil Sağırkaya

پارک طبیعی کاراگول در منطقه چوبوک آنکارا در فصل تابستان مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. انعکاس مناظر زیبای این پارک در آب دریاچه داخل آن، تصاویر زیبایی می‌آفریند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها