پارکهای طبیعی استان بولو ترکیه٬ میزبان حدود 800 هزار طبیعت‌دوست

پارکهای طبیعی استان بولو ترکیه٬ میزبان حدود 800 هزار طبیعت‌دوست

از ماه ژانویه تا آگوست 776 هزار و 486 گردشگر و علاقمند به طبیعت از پارک‌های طبیعی «آبانت» «گؤلجوک» و پارک ملی «یدی گؤللر» در استان بولو بازدید کرده‌اند. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پارکهای طبیعی استان بولو ترکیه٬ میزبان حدود 800 هزار طبیعت‌دوست Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

از ماه ژانویه تا آگوست 776 هزار و 486 گردشگر و علاقمند به طبیعت از پارک‌های طبیعی «آبانت» «گؤلجوک» و پارک ملی «یدی گؤللر» در استان بولو بازدید کرده‌اند. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پارکهای طبیعی استان بولو ترکیه٬ میزبان حدود 800 هزار طبیعت‌دوست Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

از ماه ژانویه تا آگوست 776 هزار و 486 گردشگر و علاقمند به طبیعت از پارک‌های طبیعی «آبانت» «گؤلجوک» و پارک ملی «یدی گؤللر» در استان بولو بازدید کرده‌اند. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پارکهای طبیعی استان بولو ترکیه٬ میزبان حدود 800 هزار طبیعت‌دوست Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

از ماه ژانویه تا آگوست 776 هزار و 486 گردشگر و علاقمند به طبیعت از پارک‌های طبیعی «آبانت» «گؤلجوک» و پارک ملی «یدی گؤللر» در استان بولو بازدید کرده‌اند. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پارکهای طبیعی استان بولو ترکیه٬ میزبان حدود 800 هزار طبیعت‌دوست Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

از ماه ژانویه تا آگوست 776 هزار و 486 گردشگر و علاقمند به طبیعت از پارک‌های طبیعی «آبانت» «گؤلجوک» و پارک ملی «یدی گؤللر» در استان بولو بازدید کرده‌اند. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پارکهای طبیعی استان بولو ترکیه٬ میزبان حدود 800 هزار طبیعت‌دوست Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

از ماه ژانویه تا آگوست 776 هزار و 486 گردشگر و علاقمند به طبیعت از پارک‌های طبیعی «آبانت» «گؤلجوک» و پارک ملی «یدی گؤللر» در استان بولو بازدید کرده‌اند. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پارکهای طبیعی استان بولو ترکیه٬ میزبان حدود 800 هزار طبیعت‌دوست Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

از ماه ژانویه تا آگوست 776 هزار و 486 گردشگر و علاقمند به طبیعت از پارک‌های طبیعی «آبانت» «گؤلجوک» و پارک ملی «یدی گؤللر» در استان بولو بازدید کرده‌اند. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پارکهای طبیعی استان بولو ترکیه٬ میزبان حدود 800 هزار طبیعت‌دوست Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

از ماه ژانویه تا آگوست 776 هزار و 486 گردشگر و علاقمند به طبیعت از پارک‌های طبیعی «آبانت» «گؤلجوک» و پارک ملی «یدی گؤللر» در استان بولو بازدید کرده‌اند. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

پارکهای طبیعی استان بولو ترکیه٬ میزبان حدود 800 هزار طبیعت‌دوست Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

از ماه ژانویه تا آگوست 776 هزار و 486 گردشگر و علاقمند به طبیعت از پارک‌های طبیعی «آبانت» «گؤلجوک» و پارک ملی «یدی گؤللر» در استان بولو بازدید کرده‌اند. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها