پاراگلایدرسواران آلانیایی با پرواز از ارتفاع 800 متری پیروزی آذربایجان را جشن گرفتند

پاراگلایدرسواران آلانیایی با پرواز از ارتفاع 800 متری پیروزی آذربایجان را جشن گرفتند

در مراسمی که توسط بنیاد ترویج آنتالیا (ALTAV) و برای جشن پیروزی ارتش آذربایجان در قره‌باغ و دیگر مناطق اشغالی٬ برگزار شد٬ خلبانان پاراگلایدر با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه و آذربایجان از ارتفاع حدود 800 متری در « یاسی‌تپه» پرواز کردند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )


پاراگلایدرسواران آلانیایی با پرواز از ارتفاع 800 متری پیروزی آذربایجان را جشن گرفتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

در مراسمی که توسط بنیاد ترویج آنتالیا (ALTAV) و برای جشن پیروزی ارتش آذربایجان در قره‌باغ و دیگر مناطق اشغالی٬ برگزار شد٬ خلبانان پاراگلایدر با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه و آذربایجان از ارتفاع حدود 800 متری در « یاسی‌تپه» پرواز کردند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )


پاراگلایدرسواران آلانیایی با پرواز از ارتفاع 800 متری پیروزی آذربایجان را جشن گرفتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

در مراسمی که توسط بنیاد ترویج آنتالیا (ALTAV) و برای جشن پیروزی ارتش آذربایجان در قره‌باغ و دیگر مناطق اشغالی٬ برگزار شد٬ خلبانان پاراگلایدر با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه و آذربایجان از ارتفاع حدود 800 متری در « یاسی‌تپه» پرواز کردند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )


پاراگلایدرسواران آلانیایی با پرواز از ارتفاع 800 متری پیروزی آذربایجان را جشن گرفتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

در مراسمی که توسط بنیاد ترویج آنتالیا (ALTAV) و برای جشن پیروزی ارتش آذربایجان در قره‌باغ و دیگر مناطق اشغالی٬ برگزار شد٬ خلبانان پاراگلایدر با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه و آذربایجان از ارتفاع حدود 800 متری در « یاسی‌تپه» پرواز کردند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )


پاراگلایدرسواران آلانیایی با پرواز از ارتفاع 800 متری پیروزی آذربایجان را جشن گرفتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

در مراسمی که توسط بنیاد ترویج آنتالیا (ALTAV) و برای جشن پیروزی ارتش آذربایجان در قره‌باغ و دیگر مناطق اشغالی٬ برگزار شد٬ خلبانان پاراگلایدر با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه و آذربایجان از ارتفاع حدود 800 متری در « یاسی‌تپه» پرواز کردند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )


پاراگلایدرسواران آلانیایی با پرواز از ارتفاع 800 متری پیروزی آذربایجان را جشن گرفتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

در مراسمی که توسط بنیاد ترویج آنتالیا (ALTAV) و برای جشن پیروزی ارتش آذربایجان در قره‌باغ و دیگر مناطق اشغالی٬ برگزار شد٬ خلبانان پاراگلایدر با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه و آذربایجان از ارتفاع حدود 800 متری در « یاسی‌تپه» پرواز کردند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )


پاراگلایدرسواران آلانیایی با پرواز از ارتفاع 800 متری پیروزی آذربایجان را جشن گرفتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

در مراسمی که توسط بنیاد ترویج آنتالیا (ALTAV) و برای جشن پیروزی ارتش آذربایجان در قره‌باغ و دیگر مناطق اشغالی٬ برگزار شد٬ خلبانان پاراگلایدر با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه و آذربایجان از ارتفاع حدود 800 متری در « یاسی‌تپه» پرواز کردند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )


پاراگلایدرسواران آلانیایی با پرواز از ارتفاع 800 متری پیروزی آذربایجان را جشن گرفتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

در مراسمی که توسط بنیاد ترویج آنتالیا (ALTAV) و برای جشن پیروزی ارتش آذربایجان در قره‌باغ و دیگر مناطق اشغالی٬ برگزار شد٬ خلبانان پاراگلایدر با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه و آذربایجان از ارتفاع حدود 800 متری در « یاسی‌تپه» پرواز کردند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )


پاراگلایدرسواران آلانیایی با پرواز از ارتفاع 800 متری پیروزی آذربایجان را جشن گرفتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

در مراسمی که توسط بنیاد ترویج آنتالیا (ALTAV) و برای جشن پیروزی ارتش آذربایجان در قره‌باغ و دیگر مناطق اشغالی٬ برگزار شد٬ خلبانان پاراگلایدر با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه و آذربایجان از ارتفاع حدود 800 متری در « یاسی‌تپه» پرواز کردند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )


پاراگلایدرسواران آلانیایی با پرواز از ارتفاع 800 متری پیروزی آذربایجان را جشن گرفتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

در مراسمی که توسط بنیاد ترویج آنتالیا (ALTAV) و برای جشن پیروزی ارتش آذربایجان در قره‌باغ و دیگر مناطق اشغالی٬ برگزار شد٬ خلبانان پاراگلایدر با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه و آذربایجان از ارتفاع حدود 800 متری در « یاسی‌تپه» پرواز کردند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )


پاراگلایدرسواران آلانیایی با پرواز از ارتفاع 800 متری پیروزی آذربایجان را جشن گرفتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

در مراسمی که توسط بنیاد ترویج آنتالیا (ALTAV) و برای جشن پیروزی ارتش آذربایجان در قره‌باغ و دیگر مناطق اشغالی٬ برگزار شد٬ خلبانان پاراگلایدر با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه و آذربایجان از ارتفاع حدود 800 متری در « یاسی‌تپه» پرواز کردند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )


پاراگلایدرسواران آلانیایی با پرواز از ارتفاع 800 متری پیروزی آذربایجان را جشن گرفتند Fotoğraf: Mustafa Kurt

در مراسمی که توسط بنیاد ترویج آنتالیا (ALTAV) و برای جشن پیروزی ارتش آذربایجان در قره‌باغ و دیگر مناطق اشغالی٬ برگزار شد٬ خلبانان پاراگلایدر با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه و آذربایجان از ارتفاع حدود 800 متری در « یاسی‌تپه» پرواز کردند. ( Mustafa Kurt - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها