عکس / خاورمیانه
وضعیت وخیم آوارگان سوری در اردوگاه‌ها در سوریه
آورگان سوری در اردوگاه های این کشور در هشتمین سال از جنگ در این کشور دشوارترین زمستان را پشت سر می گذارند و در زمینه گرمایش با مشکل بسیار جدی مواجه هستند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )
18.01.2019 Muhammed Abdullah
1 / 12