هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه به آوارگان آراکان از آنکارا راهی بنگلادش شد

هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه به آوارگان آراکان از آنکارا راهی بنگلادش شد

هواپیمای نظامی ارتش ترکیه حامل کمک‌های بشردوستانه به مسلمانان آراکان با دستور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور دقایقی پیش از آنکارا راهی بنگلادش شد. محموله کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مسلمانان آراکانی که با فرار از میانمار در اردوگاه آوارگان بنگلادش ساکن شده اند شامل ملزومات و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان صحرایی است. هواپیمای ترابری «A 400M» ارتش ترکیه حامل تجهیزات کامل بیمارستان صحرایی 50 تختخوابی و 13 کادر درمان است که از فرودگاه نظامی اتی‌مسقوت آنکارا راهی بنگلادش شده است. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه به آوارگان آراکان از آنکارا راهی بنگلادش شد Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

هواپیمای نظامی ارتش ترکیه حامل کمک‌های بشردوستانه به مسلمانان آراکان با دستور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور دقایقی پیش از آنکارا راهی بنگلادش شد. محموله کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مسلمانان آراکانی که با فرار از میانمار در اردوگاه آوارگان بنگلادش ساکن شده اند شامل ملزومات و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان صحرایی است. هواپیمای ترابری «A 400M» ارتش ترکیه حامل تجهیزات کامل بیمارستان صحرایی 50 تختخوابی و 13 کادر درمان است که از فرودگاه نظامی اتی‌مسقوت آنکارا راهی بنگلادش شده است. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه به آوارگان آراکان از آنکارا راهی بنگلادش شد Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

هواپیمای نظامی ارتش ترکیه حامل کمک‌های بشردوستانه به مسلمانان آراکان با دستور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور دقایقی پیش از آنکارا راهی بنگلادش شد. محموله کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مسلمانان آراکانی که با فرار از میانمار در اردوگاه آوارگان بنگلادش ساکن شده اند شامل ملزومات و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان صحرایی است. هواپیمای ترابری «A 400M» ارتش ترکیه حامل تجهیزات کامل بیمارستان صحرایی 50 تختخوابی و 13 کادر درمان است که از فرودگاه نظامی اتی‌مسقوت آنکارا راهی بنگلادش شده است. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه به آوارگان آراکان از آنکارا راهی بنگلادش شد Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

هواپیمای نظامی ارتش ترکیه حامل کمک‌های بشردوستانه به مسلمانان آراکان با دستور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور دقایقی پیش از آنکارا راهی بنگلادش شد. محموله کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مسلمانان آراکانی که با فرار از میانمار در اردوگاه آوارگان بنگلادش ساکن شده اند شامل ملزومات و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان صحرایی است. هواپیمای ترابری «A 400M» ارتش ترکیه حامل تجهیزات کامل بیمارستان صحرایی 50 تختخوابی و 13 کادر درمان است که از فرودگاه نظامی اتی‌مسقوت آنکارا راهی بنگلادش شده است. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه به آوارگان آراکان از آنکارا راهی بنگلادش شد Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

هواپیمای نظامی ارتش ترکیه حامل کمک‌های بشردوستانه به مسلمانان آراکان با دستور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور دقایقی پیش از آنکارا راهی بنگلادش شد. محموله کمک‌های بشردوستانه ترکیه به مسلمانان آراکانی که با فرار از میانمار در اردوگاه آوارگان بنگلادش ساکن شده اند شامل ملزومات و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان صحرایی است. هواپیمای ترابری «A 400M» ارتش ترکیه حامل تجهیزات کامل بیمارستان صحرایی 50 تختخوابی و 13 کادر درمان است که از فرودگاه نظامی اتی‌مسقوت آنکارا راهی بنگلادش شده است. ( Doğukan Keskinkılıç - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها