هزاران فلسطینی نماز جمعه را در مسجدالاقصی اقامه کردند

هزاران فلسطینی نماز جمعه را در مسجدالاقصی اقامه کردند

هزاران فلسطینی نماز جمعه امروز را در مسجدالاقصی در قدس اشغالی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز جمعه را در مسجدالاقصی اقامه کردند Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

هزاران فلسطینی نماز جمعه امروز را در مسجدالاقصی در قدس اشغالی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز جمعه را در مسجدالاقصی اقامه کردند Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

هزاران فلسطینی نماز جمعه امروز را در مسجدالاقصی در قدس اشغالی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز جمعه را در مسجدالاقصی اقامه کردند Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

هزاران فلسطینی نماز جمعه امروز را در مسجدالاقصی در قدس اشغالی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز جمعه را در مسجدالاقصی اقامه کردند Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

هزاران فلسطینی نماز جمعه امروز را در مسجدالاقصی در قدس اشغالی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز جمعه را در مسجدالاقصی اقامه کردند Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

هزاران فلسطینی نماز جمعه امروز را در مسجدالاقصی در قدس اشغالی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز جمعه را در مسجدالاقصی اقامه کردند Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

هزاران فلسطینی نماز جمعه امروز را در مسجدالاقصی در قدس اشغالی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز جمعه را در مسجدالاقصی اقامه کردند Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

هزاران فلسطینی نماز جمعه امروز را در مسجدالاقصی در قدس اشغالی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز جمعه را در مسجدالاقصی اقامه کردند Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

هزاران فلسطینی نماز جمعه امروز را در مسجدالاقصی در قدس اشغالی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز جمعه را در مسجدالاقصی اقامه کردند Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

هزاران فلسطینی نماز جمعه امروز را در مسجدالاقصی در قدس اشغالی اقامه کردند. ( Mostafa Alkharouf - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها