هجوم گردشگران به آنتالیا در تعطیلات عید فطر
08.06.2019

آنتالیا به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه در تعطیلات عید فطر با هجوم گردشگران مواجه شد و حدود 400 هزار نفر تعطیلات خود را در این استان گذراندند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به آنتالیا در تعطیلات عید فطر
Fotoğraf: Orhan Çiçek

آنتالیا به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه در تعطیلات عید فطر با هجوم گردشگران مواجه شد و حدود 400 هزار نفر تعطیلات خود را در این استان گذراندند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به آنتالیا در تعطیلات عید فطر
Fotoğraf: Orhan Çiçek

آنتالیا به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه در تعطیلات عید فطر با هجوم گردشگران مواجه شد و حدود 400 هزار نفر تعطیلات خود را در این استان گذراندند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به آنتالیا در تعطیلات عید فطر
Fotoğraf: Orhan Çiçek

آنتالیا به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه در تعطیلات عید فطر با هجوم گردشگران مواجه شد و حدود 400 هزار نفر تعطیلات خود را در این استان گذراندند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به آنتالیا در تعطیلات عید فطر
Fotoğraf: Orhan Çiçek

آنتالیا به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه در تعطیلات عید فطر با هجوم گردشگران مواجه شد و حدود 400 هزار نفر تعطیلات خود را در این استان گذراندند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به آنتالیا در تعطیلات عید فطر
Fotoğraf: Orhan Çiçek

آنتالیا به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه در تعطیلات عید فطر با هجوم گردشگران مواجه شد و حدود 400 هزار نفر تعطیلات خود را در این استان گذراندند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به آنتالیا در تعطیلات عید فطر
Fotoğraf: Orhan Çiçek

آنتالیا به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه در تعطیلات عید فطر با هجوم گردشگران مواجه شد و حدود 400 هزار نفر تعطیلات خود را در این استان گذراندند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به آنتالیا در تعطیلات عید فطر
Fotoğraf: Orhan Çiçek

آنتالیا به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه در تعطیلات عید فطر با هجوم گردشگران مواجه شد و حدود 400 هزار نفر تعطیلات خود را در این استان گذراندند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به آنتالیا در تعطیلات عید فطر
Fotoğraf: Orhan Çiçek

آنتالیا به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه در تعطیلات عید فطر با هجوم گردشگران مواجه شد و حدود 400 هزار نفر تعطیلات خود را در این استان گذراندند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به آنتالیا در تعطیلات عید فطر
Fotoğraf: Orhan Çiçek

آنتالیا به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه در تعطیلات عید فطر با هجوم گردشگران مواجه شد و حدود 400 هزار نفر تعطیلات خود را در این استان گذراندند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به آنتالیا در تعطیلات عید فطر
Fotoğraf: Orhan Çiçek

آنتالیا به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه در تعطیلات عید فطر با هجوم گردشگران مواجه شد و حدود 400 هزار نفر تعطیلات خود را در این استان گذراندند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها