نورپردازی برج گالاتا استانبول به رنگ پرچم آذربایجان

نورپردازی برج گالاتا استانبول به رنگ پرچم آذربایجان

برج گالاتا استانبول به نشان اعلام همبستگی با مردم و دولت دوست و برادر جمهوری آذربایجان به رنگ پرچم این کشور نورپردازی شد. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی برج گالاتا استانبول به رنگ پرچم آذربایجان
Fotoğraf: Yasin Aras

برج گالاتا استانبول به نشان اعلام همبستگی با مردم و دولت دوست و برادر جمهوری آذربایجان به رنگ پرچم این کشور نورپردازی شد. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی برج گالاتا استانبول به رنگ پرچم آذربایجان
Fotoğraf: Yasin Aras

برج گالاتا استانبول به نشان اعلام همبستگی با مردم و دولت دوست و برادر جمهوری آذربایجان به رنگ پرچم این کشور نورپردازی شد. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی برج گالاتا استانبول به رنگ پرچم آذربایجان
Fotoğraf: Yasin Aras

برج گالاتا استانبول به نشان اعلام همبستگی با مردم و دولت دوست و برادر جمهوری آذربایجان به رنگ پرچم این کشور نورپردازی شد. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی برج گالاتا استانبول به رنگ پرچم آذربایجان
Fotoğraf: Yasin Aras

برج گالاتا استانبول به نشان اعلام همبستگی با مردم و دولت دوست و برادر جمهوری آذربایجان به رنگ پرچم این کشور نورپردازی شد. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی برج گالاتا استانبول به رنگ پرچم آذربایجان
Fotoğraf: Yasin Aras

برج گالاتا استانبول به نشان اعلام همبستگی با مردم و دولت دوست و برادر جمهوری آذربایجان به رنگ پرچم این کشور نورپردازی شد. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی برج گالاتا استانبول به رنگ پرچم آذربایجان
Fotoğraf: Yasin Aras

برج گالاتا استانبول به نشان اعلام همبستگی با مردم و دولت دوست و برادر جمهوری آذربایجان به رنگ پرچم این کشور نورپردازی شد. ( Yasin Aras - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها