نمایش هوایی «سولو ترک» بر فراز آسمان ترابزون

نمایش هوایی «سولو ترک» بر فراز آسمان ترابزون

تیم آکروباتیک «سولو ترک» نیروی هوایی ارتش ترکیه بر فراز شهر اوف استان ترابزون پرواز نمایشی ترتیب داد. ( Seyit Ahmet Eksik - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هوایی «سولو ترک» بر فراز آسمان ترابزون
Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik

تیم آکروباتیک «سولو ترک» نیروی هوایی ارتش ترکیه بر فراز شهر اوف استان ترابزون پرواز نمایشی ترتیب داد. ( Seyit Ahmet Eksik - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هوایی «سولو ترک» بر فراز آسمان ترابزون
Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik

تیم آکروباتیک «سولو ترک» نیروی هوایی ارتش ترکیه بر فراز شهر اوف استان ترابزون پرواز نمایشی ترتیب داد. ( Seyit Ahmet Eksik - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هوایی «سولو ترک» بر فراز آسمان ترابزون
Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik

تیم آکروباتیک «سولو ترک» نیروی هوایی ارتش ترکیه بر فراز شهر اوف استان ترابزون پرواز نمایشی ترتیب داد. ( Seyit Ahmet Eksik - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هوایی «سولو ترک» بر فراز آسمان ترابزون
Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik

تیم آکروباتیک «سولو ترک» نیروی هوایی ارتش ترکیه بر فراز شهر اوف استان ترابزون پرواز نمایشی ترتیب داد. ( Seyit Ahmet Eksik - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هوایی «سولو ترک» بر فراز آسمان ترابزون
Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik

تیم آکروباتیک «سولو ترک» نیروی هوایی ارتش ترکیه بر فراز شهر اوف استان ترابزون پرواز نمایشی ترتیب داد. ( Seyit Ahmet Eksik - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هوایی «سولو ترک» بر فراز آسمان ترابزون
Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik

تیم آکروباتیک «سولو ترک» نیروی هوایی ارتش ترکیه بر فراز شهر اوف استان ترابزون پرواز نمایشی ترتیب داد. ( Seyit Ahmet Eksik - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها