نمایش الماس خاشقجی در کاخ توپکاپی استانبول

نمایش الماس خاشقجی در کاخ توپکاپی استانبول

برخی از گنج های گران قیمت ترکیه از جمله «الماس خاشقجی» در کاخ توپکاپی استانبول به روی خبرنگاران باز شد. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

نمایش الماس خاشقجی در کاخ توپکاپی استانبول 
Fotoğraf: Ahmet Bolat

برخی از گنج های گران قیمت ترکیه از جمله «الماس خاشقجی» در کاخ توپکاپی استانبول به روی خبرنگاران باز شد. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

نمایش الماس خاشقجی در کاخ توپکاپی استانبول 
Fotoğraf: Ahmet Bolat

برخی از گنج های گران قیمت ترکیه از جمله «الماس خاشقجی» در کاخ توپکاپی استانبول به روی خبرنگاران باز شد. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

نمایش الماس خاشقجی در کاخ توپکاپی استانبول 
Fotoğraf: Ahmet Bolat

برخی از گنج های گران قیمت ترکیه از جمله «الماس خاشقجی» در کاخ توپکاپی استانبول به روی خبرنگاران باز شد. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

نمایش الماس خاشقجی در کاخ توپکاپی استانبول 
Fotoğraf: Ahmet Bolat

برخی از گنج های گران قیمت ترکیه از جمله «الماس خاشقجی» در کاخ توپکاپی استانبول به روی خبرنگاران باز شد. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

نمایش الماس خاشقجی در کاخ توپکاپی استانبول 
Fotoğraf: Ahmet Bolat

برخی از گنج های گران قیمت ترکیه از جمله «الماس خاشقجی» در کاخ توپکاپی استانبول به روی خبرنگاران باز شد. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

نمایش الماس خاشقجی در کاخ توپکاپی استانبول 
Fotoğraf: Ahmet Bolat

برخی از گنج های گران قیمت ترکیه از جمله «الماس خاشقجی» در کاخ توپکاپی استانبول به روی خبرنگاران باز شد. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

نمایش الماس خاشقجی در کاخ توپکاپی استانبول 
Fotoğraf: Ahmet Bolat

برخی از گنج های گران قیمت ترکیه از جمله «الماس خاشقجی» در کاخ توپکاپی استانبول به روی خبرنگاران باز شد. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

نمایش الماس خاشقجی در کاخ توپکاپی استانبول 
Fotoğraf: Ahmet Bolat

برخی از گنج های گران قیمت ترکیه از جمله «الماس خاشقجی» در کاخ توپکاپی استانبول به روی خبرنگاران باز شد. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

نمایش الماس خاشقجی در کاخ توپکاپی استانبول 
Fotoğraf: Ahmet Bolat

برخی از گنج های گران قیمت ترکیه از جمله «الماس خاشقجی» در کاخ توپکاپی استانبول به روی خبرنگاران باز شد. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

نمایش الماس خاشقجی در کاخ توپکاپی استانبول 
Fotoğraf: Ahmet Bolat

برخی از گنج های گران قیمت ترکیه از جمله «الماس خاشقجی» در کاخ توپکاپی استانبول به روی خبرنگاران باز شد. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها