نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در تهران

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در تهران

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران با حضور تعداد زیادی موسسه و شرکت خارجی از چهل کشور جهان از جمله ترکیه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح و آغاز بکار کرد. ( Muhammet Kurşun - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در تهران
Fotoğraf: Muhammet Kurşun

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران با حضور تعداد زیادی موسسه و شرکت خارجی از چهل کشور جهان از جمله ترکیه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح و آغاز بکار کرد. ( Muhammet Kurşun - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در تهران
Fotoğraf: Muhammet Kurşun

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران با حضور تعداد زیادی موسسه و شرکت خارجی از چهل کشور جهان از جمله ترکیه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح و آغاز بکار کرد. ( Muhammet Kurşun - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در تهران
Fotoğraf: Muhammet Kurşun

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران با حضور تعداد زیادی موسسه و شرکت خارجی از چهل کشور جهان از جمله ترکیه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح و آغاز بکار کرد. ( Muhammet Kurşun - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در تهران
Fotoğraf: Muhammet Kurşun

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران با حضور تعداد زیادی موسسه و شرکت خارجی از چهل کشور جهان از جمله ترکیه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح و آغاز بکار کرد. ( Muhammet Kurşun - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در تهران
Fotoğraf: Muhammet Kurşun

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران با حضور تعداد زیادی موسسه و شرکت خارجی از چهل کشور جهان از جمله ترکیه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح و آغاز بکار کرد. ( Muhammet Kurşun - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در تهران
Fotoğraf: Muhammet Kurşun

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران با حضور تعداد زیادی موسسه و شرکت خارجی از چهل کشور جهان از جمله ترکیه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح و آغاز بکار کرد. ( Muhammet Kurşun - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها